Terapi - Vägen till ett bättre liv . . .

Terapi ger dig verktyg att utforska nya val och förhållningssätt.
Jag stödjer dig när du vill förstå dig själv i din livssituation, i ditt arbete eller i dina nära relationer.

Vägen till ett bättre liv handlar bland annat om att finna
balans i livet!

Balans mellan arbete, fritid och vila, mellan egna och andras behov, mellan att göra och att vara och mellan inre motstridiga tankar och känslor.

Smärta och stress är signaler om att något i ditt liv får för lite utrymme!"För många människor i vår kultur har ekonomisk och social framgång blivit den mätbara bekräftelsen på att vara en lyckad människa. Att hänga med, vara "modern" och i takt med den senaste trenden har blivit viktigare än att kunna utveckla känslan för verklig frihet, dvs förmågan att hantera sitt eget öde.

Att den andliga dimensionen satts på undantag i denna tillvaro är naturligtvis helt i sin ordning. Men samtidigt som vi begränsar vårt sinne för mysteriet har vi också beskurit andra dimensioner i vårt liv. Vi har tagit bort glädjen i att vara en hel och levande människa".Välkommen att kontakta mig för att boka tid för samtal!

Terapi ger resultat