Ayurvedisk hälsorådgivning

Ayurvedas definition på en frisk person:

Den kallas en frisk person, vars doshor är i balans,
vars matsmältningsprocesser, kroppsliga vävnader och 
utsöndringsprocess är i balans och vars inre Själv,
sinnesorgan och sinne är i ett alert, lyckligt tillstånd förankrat i sig Själv.


Doshor är enligt Ayurveda energiflöden som finns i olika proportioner i kroppen, sinnet och överallt i naturen. Dessa energiflöden kallar ayurveda Vata, Pitta och Kapha.

När dessa energiflöden är i obalans och i disharmoni med en persons grundkonstitution av Vata, Pitta och Kapha leder det till ohälsa och sjukdom.Vid en konsultation bildar jag mig en uppfattning om din grundkonstitution och aktuella hälsoläge genom att läsa din puls, se på din tunga, dina naglar mm. Innan konsultationen har du fått hemskickat några frågor för att kartlägga din hälsa och dina upplevda problem.

Runt denna information, och det du vill ha hjälp med, samtalar vi, och du får med dig råd och rekommendationer för vad du kan göra för att komma i bättre balans och därmed öka ditt välbefinnande.


Ayurvedas syfte är att förebygga ohälsa och att undanröja obalanser och ohälsa när sådana har uppstått. Syftet är också att förmedla enkla och kraftfulla redskap så att vi själva kan påverka vår hälsa och nå ett inre tillstånd av livsglädje, välbefinnande, energi och vitalitet.

För mig innebär den ayurvediska kunskapen en ökad möjlighet att bidra till både fysisk och psykisk hälsa i mitt arbete som psykosyntesterapeut.
 
Eftersom ayurveda inte bara handlar om råd för kost och huskurer, utan också om livsstil och vanor - som påverkas av blockerade känslor - bidrar min kunskap som psykosyntesterapeut till en fördjupad förståelse för dig och din situation i mitt arbete som ayurvedisk hälsorådgivare.