Litteraturtips

Om viljan. Roberto Assagioli
Bli den du är. Piero Ferrucci

Att återerövra sitt liv. En guide till bättre relationer och känslomässig läkning. J Jenson

 

Ju mindre du gör desto mer får du gjort. Om livets paradoxer. Tommy Hellsten
Själens kod (The Souls Code). James Hillman

I Dantes spår. B G Schaub. R Schaub

 

Skamfilad – om skammens många ansikten & längtan efter liv.Göran Larsson

Vi är våra relationer. Om anknytning, trauma och dissociation. Tor Wennerberg

Internal Family Systems Therapy. Richard C.Schwartz

Supervision in the helping professions. Peter Hawkings, Robin Shohet