Fakta

Jag är beteendevetare, med en fil kand i psykologi och pedagogik, utbildad på Göteborgs Universitet (1994).

År 1996-2000 utbildade jag mig till diplomerad psykosyntesguide på PsykosyntesInstitutet i Göteborg. Den utbildningen följer de utbildningskriterier som gäller för European Association of Psychotheraphy (EAP) och European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP).

År 2007-2008 gick jag en utbildning i handledning från ett transpersonellt och integrativt perspektiv på PsykosyntesAkademin i Stockholm.
År 2013-2018 utbildade jag mig till diplomerad ayurvedisk hälsorådgivare hos Hasse Bengtson, Mimers Källa.

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter i Sverige. Det innebär att jag har förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp. Tystnadsplikt och regelbunden handledning är exempel på dessa regler.
Dessa regler följer också den europeiska yrkesföreningen EFPPs krav för terapeuter som arbetar i Europa.

Min värdegrund, världsbild och syn på livet har sina rötter i Divine Truth.
Det är en undervisning om Guds sanning om universum, om vilka vi är, om Guds kärlek och om vår utvecklingsresa på jorden och därefter. Undervisningen är fri och obunden av politiska, religiösa och andra gruppintressen.


Lär gärna mer här:
PsykosyntesInstitutet i Göteborg

PsykosyntesAkademin i Stockholm
Psykosyntesföreningen
European Association of Psychotherapy
European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy 
Divine Truth
Mimers Källa - naturlig hälsa med Ayurveda