Om mig

Terapi med Anna Skevik


Jag heter Anna Skevik och min bakgrund har jag i IT-branschen, där jag började 1980.

Åren 1994-2000 ingick jag i företagets ledningsgrupp med arbetsuppgifter som human resources, ledning och utveckling. Under dessa år utbildade jag även i stress och stresshantering.
 

1996 kom jag i kontakt med psykosyntes och jag kände att jag funnit något värdefullt.
Ett förhållningssätt att relatera till mig själv och till andra utifrån min sanning med ärlighet, respekt och hänsyn för min egen och andras egenart.

Sedan år 2000 arbetar jag i egen verksamhet som psykosyntesterapeut.

Jag arbetar med personer i samtalsterapi, med par i relationsterapi, handleder psykosyntesterapeuter i deras arbete och med ayurvedisk hälsorådgivning.

Jag har också uppdrag som lärare på PsykosyntesInstitutets utbildningar.

Vid årsskiftet 2005-2006 var jag i Thailand för att medverka i Röda Korsets anhörigstöd kring årsdagen av tsunamin. Den sorg och den smärta jag där kom i kontakt med var en skakande upplevelse av hur tuffa våra livsvillkor kan vara.

Hur finner man livskraft och livsglädje igen, när hela existensen är slagen i spillror?

Hur vågar man tro på ett liv och en framtid, när naturen har gått till angrepp och dödat nära och kära?


Det går inte att tankemässigt nå ett svar, för det finns inget! Svaret måste komma från en annan plats inom oss.


I Thailand hittade jag det smycke, som har blivit symbolen för mitt arbete. Hjärtats språk är själens språk och genom att nå in till den kärnan inom oss, kan vi leva vårt liv i medveten närvaro, sanning och kärlek.