Individuell terapi

Terapi hjälper vid problem, stress o smärta Terapi hjälper vid problem, stress o smärta

Terapi är ett kraftfullt verktyg för att skapa varaktig förändring i ditt liv när du vill förstå dig själv, när du har problem, i smärta, stress, sorg eller kris.

Tillsammans utforskar vi vad som skapar livslust och meningsfullhet för dig och vad du behöver förändra för att förverkliga din potential.


Du får träna på att använda din vilja så att alla dina delar kan uttryckas, känslor och tankar upplevas och att välja att agera på det du längtar efter!

I samtalsterapi arbetar jag med självreflektion och upplevelse av tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Förutom samtalet använder jag olika tekniker som inre dialog, reflektioner, drömmar och fri målning.

Välkommen att kontakta mig för att boka tid för samtal!